Loading


Tin Tức nổi bật
Hình Ảnh Tin Tức
Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 03/2016

Thông Tin Tuyển Dụng:

Hình Ảnh Tin Tức
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2015


Hình Ảnh Tin Tức
Danh Mục Kỹ Thuật Theo Thông Tư 43/2013/TT-BYT


Hình Ảnh Tin Tức
Khuyến Cáo Triển Khai Hoạt Động An Toàn Người Bệnh Tại Các Bệnh Viện


Hình Ảnh Tin Tức
Tuyển Dụng Nhân Sự Tháng 08/2015

Thông tin tuyển dụng:

Kết quả từ 1 -> 5 / Tổng số: 5 Tin Tức
Trang:1   

THỜI GIAN LÀM VIỆC THỨ 2 ĐẾN THỨ 6: 7H - 16H
Kiến Thức Y Khoa

Các bài viết về chuyên mục Kiến Thức Y Khoa của Bệnh Viện Đa Khoa Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Chức Năng-Nhiệm Vụ

Chức năng khám chữa bệnh và nhiệm vụ chính của Bệnh Viện Đa Khoa Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Thành Tựu

Những cống hiến và thành tựu đạt được của Bệnh Viện Đa Khoa Bình Tân TP Hồ Chí Minh

Bảng Giá

Danh mục bảng giá cho các dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện

Bác Sĩ
Giường Bệnh
Tổng Tài Khoản Đăng Kí
Tổng Truy Cập
Tắt Quảng Cáo [X]